ไต้หวันกับจีนเห็นไม่ตรงกันเรื่องเที่ยวบินอพยพชาวไต้หวันออกจากเมืองอู่ฮั่น

เกิดความไม่ลงรอยกันครั้งใหม่ระหว่างไต้หวันกับจีนเรื่องชาวไต้หวันที่ยังตกค้างอยู่ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หลังไต้หวันระบุว่า ในเที่ยวบินแรกที่อพยพคนไต้หวันออกมาจากอู่ฮั่น มีผู้ติดเชื้อไวรัสด้วย

สภากิจการแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานของไต้หวัน ด้านการวางนโยบายเกี่ยวกับจีน ระบุว่า ในเที่ยวบินแรกที่อพยพคนไต้หวันออกมาจากอู่ฮั่นเมื่อวันจันทร์ มีผู้ที่มีอาการปะปนไปด้วย โดยมีผู้โดยสารคนหนึ่งที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ และมีอีก 3 คนเป็นไข้ จนขณะนี้ต้องกันผู้โดยสารทั้งหมดจากเที่ยวบินแรกไว้ดูอาการในไต้หวัน

จนถึงขณะนี้เพิ่งมีการอยพยพอพยพชาวไต้หวันออกจากเมืองอู่ฮั่นไปเพียงเที่ยวบินเดียว โดยได้อพยพชาวไต้หวันไปแล้ว 247 คน จากทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 500 คน ขณะที่จีนอนุญาตให้หลายประเทศส่งเที่ยวบินไปรับพลเมืองของตนออกจากเมืองอู่ฮั่นมาแล้วหลายเที่ยวบิน แต่ไต้หวันกับจีนยังไม่สามารถตกลงกันเรื่องเที่ยวบินเที่ยวต่อไปได้

ไต้หวันระบุว่า ผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงกลุ่มที่อยู่ในอู่ฮั่นเพียงไม่นาน เป็นกลุ่มที่จีนควรส่งกลับก่อน แต่จีนไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ในการส่งกลับชาวไต้หวันชุดแรก ขณะที่จีนโต้ว่าไต้หวันไม่ควรตั้งเงื่อนไขให้มากนักในการอพยพชาวไต้หวัน และการที่เที่ยวบินอพยพเที่ยวที่สอง ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในสัปดาห์นี้ต้องถูกยกเลิกไป ก็เพราะไต้หวันทำตัวเป็นอุปสรรค