เกษตรกรหูเป่ยที่ถูกปิดเมืองต้องกำจัดสัตว์ปีกให้เหลือน้อยลง

เกษตรกรหลายรายในมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของจีนต้องจำใจกำจัดสัตว์ปีกให้เหลือน้อยลง เนื่องจากทางการสั่งปิดเมือง ห้ามการคมนาคมทุกอย่าง ทำให้ขาดแคลนอาหารเลี้ยงสัตว์ และไม่สามารถนำสัตว์ไปจำหน่ายที่โรงเชือดได้

หูเป่ยมีเมืองเอกคืออู่ฮั่น สถานที่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แห่งแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม ทางการห้ามการลำเลียงสัตว์ปีกมีชีวิตเพราะเกรงว่าจะเสี่ยงทำให้เชื้อยิ่งระบาด เจ้าหน้าที่ที่ขอสงวนนามเผยว่า เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกบางรายให้อาหารสัตว์ลดลงเพราะมีอาหารจำกัด บางรายจำใจกำจัดสัตว์ปีกเพื่อลดจำนวนลง เกษตรกรรายหนึ่งที่ไก่ในฟาร์มออกไข่วันละ 7,000 ฟอง ร้องเรียนว่า เกษตรกรไม่มีทางไปแล้ว ไม่รู้ว่าจะนำไข่ไปขายได้อย่างไร ขณะที่อาหารเลี้ยงไก่ก็หมดลงทุกวัน ปีที่แล้วจีนผลิตเนื้อไก่ได้ 22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนเพื่อชดเชยเนื้อหมูที่ขาดตลาดเพราะอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาด เฉพาะมณฑลหูเป่ยฆ่าสัตว์ปีกปีละ 500 ล้านตัว และเป็นผู้ผลิตไข่รายใหญ่ของประเทศ

นอกจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกแล้ว ฟาร์มเพาะลูกเป็ดลูกไก่ก็ได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กันเพราะไม่สามารถจำหน่ายได้ ราคาลูกเป็ดขณะนี้เหลือตัวละ 5 เซนต์ (ราว 0.22 บาท) ก็ยังหาคนซื้อไม่ได้ เช่นเดียวกับโรงเชือดที่ต้องลดกำลังผลิตลงเพราะขาดแคลนแรงงานและสัตว์ปีกที่เกษตรกรนำมาส่ง นักวิเคราะห์ประเมินจากวงจรชีวิตไก่ที่มีอายุเฉลี่ย 42 วันว่า ไก่จะขาดตลาดนานประมาณ 2 เดือน