หมู่บ้านที่สูงที่สุดของยุโรป

หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ในเทือกเขาคอเคซัสซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,200 เมตรเป็นหมู่บ้านที่สูงที่สุดในยุโรป Ushguli ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Shkhara ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของจอร์เจียมีชื่อเสียงในเรื่องหอคอยป้องกันยุคกลางที่เชื่อมต่อกับแต่ละบ้านมันลึกลงไปในภูมิภาค Svaneti ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกตัดขาดจากส่วนที่เหลือของประเทศ เมืองหลักของ Mestia กำลังจะกลายเป็นรีสอร์ทแบบสวิสของจอร์เจีย แต่ Ushguli ได้รับการช่วยเหลือจากเส้นทางคมนาคมที่ไม่ดีซึ่งช่วยรักษาความรู้สึกไร้กาลเวลาของหมู่บ้านชายหนุ่มวิ่งผ่านแทร็คดินบนหลังม้าระหว่างหอคอยที่พังทลายหลบปศุสัตว์ในถนน Ushguli และภูมิภาคของ Upper Svanetiจัดอยู่ในประเภทมรดกโลก