สารอินทรีย์ในลำไส้ที่มีการกลายพันธุ์ไม่ตอบสนองต่อยา

การสร้างสารอินทรีย์ในห้องปฏิบัติการของเราช่วยให้เราสร้างแบบจำลองโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งใช้ในการทดสอบการรักษาและการรักษาที่มีเป้าหมายไปที่ข้อบกพร่องทางพันธุกรรมหรือเนื้อเยื่อเฉพาะและมันเป็นไปได้ทั้งหมดโดยไม่ทำอันตรายต่อผู้ป่วย วิธีการนี้ช่วยให้เราสามารถกำหนดได้ว่าการรักษาใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและไม่มีประสิทธิผลต่อการเกิดโรค

การใช้โปรโตคอลใหม่ในลำไส้จากที่มีการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิด Cystic Fibrosis ซึ่งโดยทั่วไปจะมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ รวมถึงระบบทางเดินอาหาร การใช้เทคโนโลยี CRISPR นักวิจัยได้แก้ไขการกลายพันธุ์ในสารอินทรีย์ในลำไส้ สารอินทรีย์ในลำไส้ที่มีการกลายพันธุ์ไม่ตอบสนองต่อยาในขณะที่เซลล์ที่ได้รับการแก้ไขทางพันธุกรรมได้ตอบสนองแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในอนาคตของพวกเขาสำหรับการสร้างแบบจำลองโรคโปรโตคอลที่พัฒนาขึ้นในการศึกษานี้แสดงหลักฐานที่แข็งแกร่งในการใช้ iPSC ของมนุษย์เพื่อศึกษาการพัฒนาในระดับเซลล์วิศวกรรมเนื้อเยื่อและการสร้างแบบจำลองโรคเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความเป็นไปได้ของยาฟื้นฟู