สาธารณสุขแจง โยกงบบัตรทอง 2,400 ล้านไปใช้บรรจุบุคลากรใหม่

หลังจากกลายเป็นประเด็นให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างมากว่ามีการตัดงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกว่างบบัตรทอง จำนวน 2,400 ล้านบาท ซึ่งผู้คนทั้งในและนอกวงการสาธารณสุขเห็นว่าไม่ควรจะตัดงบในส่วนนี้ แต่ควรจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ล่าสุดที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 46 (2) ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร ดังนั้นรัฐบาลจึงได้นำงบค่าใช้จ่ายรายหัวส่วนนี้มาใช้เป็นเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการบรรจุใหม่ 45,684 ตำแหน่ง เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19 นั้น ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขที่ร่วมต่อสู้กับโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. โดยได้จัดสรรงบกลางปี 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 1,233 ล้านบาท และรอบ 2 จำนวน 5,488 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นของ สปสช. 3,260 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบกลางเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 1,551 ล้านบาท เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19 และรัฐบาลยังได้เตรียมไว้สนับสนุนอีกกว่า 45,000 ล้านบาท ขอยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้