วิธีการดูแลและรักษาระบบเบรคเบื้องต้น รถรับจ้าง

วิธีการดูแลและรักษาระบบเบรคเบื้องต้น รถรับจ้าง เมื่อรถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแล้วสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือ “การเบรค” หากไม่มีระบบเบรคแล้วการเบรคย่อมเป็นไปได้ยากไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ ดังนั้นการดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งจำมากสำหรับระบบเบรค

วิธีการดูแลและรักษาระบบเบรคเบื้องต้น

ระบบเบรคดูเหมือนหลายคนจะละเลยไม่ได้ตรวจเช็คกันบ่อย ๆ อาจเพราะว่าอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ยาก หรือคิดว่าไม่ต้องดูบ่อยก็ได้เพราะยังใช้ได้ดีอยู่ ซึ่งนั้นคิดผิด ระบบเบรคอาจเกิดปัญหาได้ทุกเมื่อ นอกเหนือจากปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ การเบรคยังต้องพึ่งอุปกรณ์หลายส่วน เช่น จานเบรค ผ้าเบรค น้ำมันเบรค และ ท่อหรือสายต่าง ๆ แล้วเราจะตรวจดูระบบเบรคเบื้องต้นได้อย่างไรบ้าง

1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค : ถึงแม้จะไม่ได้ใช้งานแต่ก็ควรจะปีละหนึ่งครั้ง เพราะน้ำมันเบรคก็มีเสื่อมสภาพเหมือนกับของเหลวอื่น ๆ หรือจะเปลี่ยนทุก 25,000 กิโลเมตรก็ย่อมได้ ข้อควรระมัดระวังน้ำมันเบรคที่เปลี่ยนควรจะใช้ค่ามาตราเดิมตามคู่มือหรือตามที่ระบบเบรคนั้น ๆ บอกไว้ เช่น DOT 3 ควรใช้ DOT 3 เท่านั้น หรือ DOT 4 ควรใช้ DOT 4 เท่านั้น ไม่ควรนำน้ำมันเบรคค่าอื่น ๆ มาผสมลงไป เพราะอาจทำให้ลูกยางหรือท่อสายต่าง ๆ บวมได้

2. เช็คผ้าเบรค : ในระบบเบรคผ้าเบรคถือว่าเป็นส่วนที่สึกหรอไวที่สุด ควรถอดออกมาเช็คเนื้อผ้าเบรคบ้าง เพราะอาจมีเศษหินหรือเหล็กมาติดอยู่ทำให้จานเบรคเป็นรอย หรือหากเป็นระบบเบรคแบบดรัม ควรเช็คระยะห่างของผ้าเบรคด้วย จะได้มีประสิทธิในการเบรคมากขึ้น

3. จานเบรค : หากมีร่องลึกเป็นเส้นยาวที่เกิดจากเศษหินเศษเหล็กมาติดให้น้ำจานเบรคไปเจียหรือทางที่ดีมีตังถึงก็เปลี่ยนเลย แต่ระวังการเจียจานให้ดีหากจานเบรคบางไปอาจเกิดการแตกร้าวได้ และอย่าลืมเช็คสิ่งแปลกปลอมที่ติดจานเบรคอยู่ด้วย

4. ท่อและสายต่าง ๆ : อาจจะดูไม่หมดทุกที่เพราะยังมีส่วนที่ลึกลงไปใต้รถ เอาส่วนที่เรามองเห็นจากด้านบนหรือห้องเครื่อง ควรเช็คดูว่าสายยังนิ่มอยู่ไม่เสียรูปหรือแตกร้าว เพราะหากเกิดแข็งกระด้างมากหรือกรอบแล้ว เวลาใช้งานน้ำมันเบรคอาจจะซึมออกทางนั้นจนกลายเป็นรถเบรคแตกได้

5. ล้างระบบเบรค : ไม่ว่าจะพวกลูกยาง บูช ลูกสูบเบรค ล้วนแต่ต้องทำความสะอาดกันบ้าง ไหนจะลุยน้ำลุยฝุ่น แบบนี้ยิ่งต้องล้างให้ดี เพราะหากอะไหล่เล็ก ๆ พวกนี้เสียอาจะเกิดเบรคติดแบบไม่ทันได้ตั้งตัว