ลงนามในข้อตกลงทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยได้มีมติให้ธนาคารพาณิชย์ควรยกเพดานการโอนเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เลขที่บัญชีธนาคารไม่เกิน 700,000 บาทต่อครั้งจากวงเงินปัจจุบันไม่เกิน โอนเงิน 50,000 บาท ตั้งแต่ต้นเดือนหน้าธนาคารจะค่อยๆเพิ่มเพดานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของตนและเพดานสูงสุดจะแตกต่างกันไป

ตามนโยบายและความเสี่ยงที่มีอยู่ Siritida Panomwon na Ayudhya ผู้ว่าราชการจังหวัด BOT กล่าวว่าแผนการเดินทางของสายการบินเอิร์ ธ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Thailand) เมื่อวันนี้ได้ลงนามในข้อตกลงทางการเงินกับ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สเพื่อให้วงเงิน 92 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการซื้อเครื่องบิน ATR72-600 จำนวน 4 ลำ