มาเลเซียเผาทำลายงาช้างน้ำหนักเกือบ 4 ตัน

เจ้าหน้าที่มาเลเซียเผาทำลายงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง น้ำหนักรวมเกือบ 4 ตัน มูลค่าราว 3.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างการลักลอบค้างาช้างในประเทศ

ซาเวียร์ จายากุมาร รัฐมนตรีกระทรวงน้ำ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติมาเลเซียกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้เผาทำลายงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง ที่ยึดได้จากท่าเรือและสนามบินในมาเลเซียระหว่างปี 2011-2017 งาช้างที่นำมาทำลายในครั้งนี้มีน้ำหนัก 3.92 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 3.2 ล้านดอลลาร์ โดยการเผาได้ดำเนินการในเตาเผา มาเลเซียกลายเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในการเป็นสถานที่ใช้พักงาช้างของผู้ค้างาช้างอย่างผิดกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงาช้างที่ถูกส่งมาจากแอฟริกา ก่อนที่จะถูกส่งจากมาเลเซียไปยังตลาดในเอเชียแห่งอื่น ๆ เช่น ในจีนและเวียดนาม