มาตรการเปิดโรงเรียนหลังคลายล็อกดาวน์โควิด-19 ใน 6 ประเทศชั้นนำ

ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนในแต่ละประเทศจึงประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อช่วยยับยั้งการระบาดของโรค ซึ่งการตัดสินใจปิดโรงเรียนก็ส่งผลกระทบต่อนักเรียนกว่า 1.4 พันล้านคนทั่วโลก แม้โรงเรียนในหลายประเทศจะยังไม่มีการเรียนการสอนไปอีกหลายเดือน แต่ในหลายประเทศที่อัตราการติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง

โรงเรียนในประเทศเหล่านี้ก็เริ่มกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้ง พร้อมกับมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน อิสราเอล นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เดนมาร์ก จีน และไต้หวัน เปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง โดยนักเรียนที่กลับไปเรียนจะต้องปรับตัวรับกับวิถีชีวิตแนวใหม่ มีการตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน บางโรงเรียนสั่งปิดสนามเด็กเล่น และจัดระยะห่างของโต๊ะเรียนในห้อง และหากมีโอกาส ครูจะจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนแทน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ เป็นวิธีที่หลายโรงเรียนเลือกใช้เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน