ประธานาธิบดีและสถานทูตจีนถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนส่งสาส์นถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดำรงพระราชสถานะพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีโดยสมบูรณ์

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนและเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้เผยแพร่สาส์นจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสในนามของรัฐบาลจีนและประชาชนชาวจีนทุกคนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทยทุกคน สาส์นจากผู้นำจีนระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิตรเก่าแก่ของชาวจีน และทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมายาวนาน ประธานาธิบดีสีหวังว่า ความสัมพันธ์จีน-ไทยจะพัฒนาต่อไป ผลักดันมิตรไมตรีแห่งจีน-ไทยที่มีมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น กระชับความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างทั้งสองประเทศให้มากขึ้น ประธานาธิบดีสีได้อำนวยพรในข้อความท้ายสาส์นให้ราชอาณาจักรไทยเจริญรุ่งเรือง และขอให้ชาวไทยทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

สถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้จัดทำวิดีทัศน์เอกอัครราชทูตและนักการทูตจีนขอร่วมกับพสกนิกรชาวไทย ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขออวยพรให้ประเทศไทยมีความมั่นคง สงบสุข และเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์จีน-ไทยจะพัฒนาสู่ระดับใหม่อย่างต่อเนื่อง