การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในเนื้องอก

การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเนื้องอกอย่างรวดเร็ว แง่มุมที่หลากหลายเหล่านี้เข้ากันได้อย่างไรและพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย ซึ่งมีระดับเพิ่มขึ้นของมะเร็งและมีบทบาทสำคัญ บทบาทในการเจริญเติบโตของเนื้องอกโดยการเปลี่ยนองค์ประกอบฟอสโฟลิปิดของเยื่อหุ้มพลาสมาของเซลล์มะเร็งทำให้สัญญาณการขยายตัวและการกลายพันธุ์

เป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตของเนื้องอก หากปราศจาก LPCAT1 เนื้องอกจะไม่สามารถอยู่รอดได้ เมื่อนักวิจัยพร่องพันธุกรรม LPCAT1 ในมะเร็งหลายชนิดในหนูรวมถึง glioblastomas ร้ายแรง (สมอง) และมะเร็งปอดที่ก้าวร้าวมะเร็งร้ายหดตัวลงอย่างมากและเวลารอดชีวิตดีขึ้น เอนไซม์สำคัญที่กลายเป็น dysregulated ในโรคมะเร็งเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในเนื้องอกที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเผาผลาญของพวกเขาเพื่อผลักดันการเติบโตของเนื้องอกที่ก้าวร้าว