การยับยั้งความก้าวหน้าของเนื้องอก

จากข้อมูลนี้เราเชื่อว่าการปราบปรามของ miR-27b เป็นแนวทางใหม่ในการรักษามะเร็งเต้านม “การปราบปรามของ miR-27b ช่วยเพิ่มการแสดงออกของ PDHX ซึ่งช่วยในการยับยั้งความก้าวหน้าของเนื้องอกผ่านการลดระดับของการเผาผลาญหลาย ๆ ชนิด ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะมีกรณีมะเร็งเต้านมที่ได้รับการวินิจฉัยในสหรัฐในปีพ. ศ. 2561 มากกว่าโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ

ประเมินว่าจะมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 266 คนเสียชีวิต 120 รายและเสียชีวิต 40,920 ราย การใช้เครื่องเลียนแบบ microRNA หรือ anti-miRNAs สามารถขัดขวางการย้อนกลับของกระบวนการเผาผลาญของ oncogene ได้อย่างมีนัยสำคัญ “การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของ miRNA รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันโรคเช่นเดียวกับเครื่องหมายการพยากรณ์โรคที่ทำให้ miRNAs เป็นตัวเลือกที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจในความพยายามในการลดอัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งและการเสียชีวิต