การตอบสนองของเซลล์ที่ซับซ้อน

การติดเชื้อมีความเสี่ยงสูงต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลการเปิดทางใหม่สำหรับการทำความเข้าใจว่าเชื้อโรคนี้ได้รับประโยชน์จากแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์อื่นในของมนุษย์ผ่านการผลิตปัจจัยพิษความรู้ดังกล่าวสามารถช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ในการยับยั้งเชื้อโรคและลดความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่จะหลั่งสารพิษที่เข้าสู่เซลล์โฮสต์ขัดขวางเส้นทาง

การส่งสัญญาณที่สำคัญและทำให้กลไกการป้องกันตามปกติของโฮสต์อ่อนแอลง สายพันธุ์ที่มีศักยภาพมากที่สุดปล่อยสารพิษสององค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการตอบสนองของเซลล์ที่ซับซ้อนทำให้เกิดการก่อตัวของเมมเบรนที่ยื่นออกมายาวซึ่งทำให้แบคทีเรียสามารถยึดติดกับเซลล์โฮสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ที่สามารถแสดงส่วนประกอบที่ใช้งานของสารพิษนี้ สายพันธุ์อนุญาตให้พวกเขาศึกษากลไกที่ซับซ้อนภายใต้ความเป็นพิษของ CDTa ในระบบแบบจำลองสดที่เน้นไปที่ลำไส้ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญเนื่องจากระบบย่อยอาหารของแมลงวันขนาดเล็กเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจ